Svet-Stranek.cz
Hasiči města Rousínova

Používané zkratky:

Používané zkratky

Přehled používaných zkratek a jejich vysvětlení na stránkách JSDH Rousínov


CAS– cisternová automobilová stříkačka
DA– dopravní automobil
TA– technický automobil
JSDH– Jednotka sboru dobrovolných hasičů
SDH– Sbor dobrovolných hasičů
HZS– Hasičský záchranný sbor
HZSp– Hasičský záchranný sbor podniku
IZS– Integrovaný záchranný systém
JPO– Jednotka požární ochrany
LZS– Letecká záchranná služba
PČR– Policie České republiky
ZZS– Zdravotní záchranná služba
VDP– vzduchový dýchací přístroj
ŘMP– řetězová motorová pila
NA– nákladní automobil
OA– osobní automobil
NB– nízká budova
VB– výšková budova
P– požár
TP– technická pomoc
DN– dopravní nehoda
RD– rodinný dům
PS– požární stanice
PHM– pohonné hmoty
PK– provozní kapaliny
PPO– protipožární opatření
VTP– vysokotlaký proud